Dystrybucja oprogramowania akustycznego

Jesteśmy dystrybutorem oprogramowania do wykonywania obliczeń izolacyjności akustycznej INSUL oraz współczynnika pochłaniania dźwięku ZORBA marki Marshall Day Acoustics.

 

Marshall Day Acoustics jest międzynarodową firmą, działającą w branży akustycznej, oferującą najwyższą jakość we wszystkich aspektach projektowania architektonicznego i akustyki środowiska, hałasu przemysłowego i oceny drgań. Posiada swoje siedziby w Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Irlandii i na Bliskim Wschodzie.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oprogramowania.

insul logo

zorba logo

marshall day logoO PROGRAMIE INSUL Drukuj

Program INSUL pozwala na szybką ocenę izolacyjności akustycznej różnych konstrukcji, z wykorzystaniem dostępnej w programie bazy danych oraz przy użyciu własnych, wprowadzonych ręcznie materiałów. W programie użyto rozwijanych menu, służących do wyboru materiałów oraz parametrów projektowanej przegrody. INSUL wyświetla rysunek konstrukcji oraz wykres tłumienności TL w pasmach tercjowych.

Więcej…
 
NOWE FUNKCJE W PROGRAMIE INSUL 7.0 Drukuj

tripple small

Konstrukcje trójwarstwowe

Głównym udoskonaleniem wersji 7.0 jest możliwość modelowania ścian złożonych z trzech warstw. Poprzednie wersje były ograniczone do dwóch paneli po obu stronach szczeliny powietrznej. Istnieje jednak wiele konstrukcji ściennych zawierających podwójne szczeliny. Przykładowo murowana ściana z płytami gipsowymi zainstalowanymi do listew po obu stronach znakomicie tłumi wysokie częstotliwości, ma jednak wyraźny spadek  tłumienia niskich częstotliwości. INSUL 7.0 może modelować trójścienne konstrukcje składające się z różnych warstw, połączeń międzyściennych i materiałów dźwiękochłonnych w szczelinach powietrznych. Należy wspomnieć, że dokładność obliczeń dla konstrukcji trójściennych jest mniejsza niż pojedynczych bądź podwójnych.

Zobacz przykłady precyzji obliczeń

 

 

edytor

Edytor materiałów

INSUL 7.0 wprowadził nowy i pełen możliwości edytor materiałów. Baza danych w programie zawiera informacje na temat materiałów ściennych, porowatych, posadzek i metalowych szkieletów. Edytor może być wykorzystany w celu zmiany właściwości istniejących materiałów, albo dodania własnych presetów.

Standardowa baza danych nowego Insula zawiera wszystkie materiały dostępne dla wszystkich krajów. Użytkownik może filtrować dane wybierając te dostępne i  odpowiednie dla własnego rejonu (lub kraju), albo dodawać materiały z innych rejonów (na przykład Niemcy, lub Hiszpania). W dodatku użytkownik może dodawać materiały do własnego katalogu. Domyślnie użytkownik nie może edytować standardowej bazy Insula, ale może wprowadzać wszelkie zmiany do własnego katalogu. Aktualizacje Insula mogą nadpisać standardową bazę danych, ale nie wpłyną na katalog użytkownika.

 

 

 

symulacje

Symulacja akustyczna

Za pomocą słuchawek wpiętych do wyjścia audio komputera użytkownik może posłuchać w jaki sposób konstrukcja ścienna tłumi dźwięk. Jest to bardzo interesujące narzędzie, które pozwala łatwo porównywać różne modele. Jednak użytkownik powinien być ostrożny, gdyż wyniki symulacji będą zależne od charakterystyki częstotliwościowej systemu nagłośnienia i poziomu hałasu w miejscu pracy. Sprawdzanie i porównywanie różnic w niskich częstotliwościach może być bardzo mało efektywne przy użyciu słuchawek. Również próby słuchania symulacji dla bardzo wydajnych ścian może być niemożliwe, w przypadku gdy nie dysponujemy wyciszonym pomieszczeniem.

 

 

kierunkowe

Kierunkowe źródła dźwięku (dla pojedynczych paneli)

Prawie wszystkie testy i obliczenia izolacyjności dźwięku bazują na polu rozproszonym po obu stronach ściany. Taki sygnał dźwiękowy pada na ścianę pod każdym możliwym kątem. Jednak w praktyce okazuje się, że istnieje wiele sytuacji, gdzie źródło dźwięku jest kierunkowe i ma określony kąt padania na ścianę. Taka charakterystyka wpływa na wynik izolacyjności przegrody. ISNUL przewiduje taką możliwość dla pojedynczych paneli. Jest to bardzo ważne dla wysokich częstotliwości bliskich częstotliwości koincydencji fk lub częstotliwości granicznej koincydencji fc.

 

 

Inne usprawnienia

  • Wersja 7 pozwala zaznaczyć odpowiednie otoczenie dla konstrukcji i wskazać możliwe natężenie przenoszenia pośredniego.
  • Materiały mogą być zacienione dla lepszego zobrazowania struktury ściany.
  • Więcej dostępnych szkieletów (na przykład łączniki motylkowe)
  • Kompatybilny z Windows 7 (32 i 64 bity)

 

 

Cena

Skontaktuj się z dystrybutorem odnośnie cen i aktualizacji programu. Użytkownicy, którzy zakupili pełną wersję po 1 marca 2012 lub ci, którzy zakupili aktualizacje do 6.4 po 1 czerwca 2012, są uprawnieni do darmowej aktualizacji do wersji 7.0.

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROGRAMU INSUL Drukuj

Prace nad aplikacją INSUL rozpoczęły się ponad 10 lat temu, po ukazaniu się publikacji Bena Sharp’a i innych w USA. Stopniowo przekształcał się w wyjątkowe narzędzie, wykorzystujące modele obliczeniowe, opracowane są na bazie wielu prac naukowych, opublikowanych w ciągu ostatnich 15 lat. INSUL’a można dostosować do konkretnych materiałów (na przykład konkretnego producenta płyt gipsowo-kartonowych).

Zapraszamy do zapoznania się z modelami teoretycznymi, jakie wykorzystuje INSUL.

Więcej…
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OBLICZEŃ WYKONYWANYCH PRZEZ INSUL Drukuj

Program, który nie potrafi dokładnie zasymulować zjawisk akustycznych, będących efektem zaprojektowanej konstrukcji, jest bezużyteczny. Aby dać pewne wyobrażenie o dokładności obliczeń, wykonywanych przez INSUL, w niniejszym artykule znajduje się zestawienie porównawcze wyników symulacji w INSUL oraz pomiarów rzeczywistych.

Więcej…
 
O PROGRAMIE ZORBA Drukuj

ZORBA jest programem do wykonywania obliczeń współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów i ustrojów akustycznych. Powstał przy współpracy informatyków z akustykami, w wyniku której stworzono przyjazny interfejs użytkownika, wyposażony w użyteczne funkcje (generowanie raportów, eksport danych do różnych formatów itp.). Czyni to program ZORBA wygodnym i praktycznym w użyciu.

ZORBA

Więcej…
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OBLICZEŃ PROGRAMU ZORBA Drukuj

W tej części prezentowane są niektóre porównania symulacji w programie ZORBA z pomiarami rzeczywistymi. Pomiary zostały przeprowadzone w Szwecji oraz w Pracowni Akustyki Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii.

Więcej…
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROGRAMU ZORBA Drukuj

Algorytmy, wykorzystywane do przewidywania pochłaniania dźwięku, są wynikiem starannego przeglądu literatury naukowej, opublikowanej w ciągu ostatnich 50 lat. Algorytmy te są wykorzystywane do budowania dokładnego modelu, reprezentującego zachowania fal dźwiękowych w powszechnie stosowanych ustrojach dźwiękochłonnych. Oczywiście, efekty symulacji zostały przetestowane przez porównania z seriami pomiarów, wykonanych w warunkach rzeczywistych przez Marshall Day Acoustics i partnerów (patrz: Prawidłowość obliczeń programu ZORBA). Znakomite wyniki badań porównawczych1 świadczą, że ZORBA jest solidnym i niezawodnym narzędziem dla akustyków i innych specjalistów z branż technicznych.

Więcej…